Record details

Name
    Jež, Jiří
Author of Article
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.