Record details

Name
    Jedlička, Karel
Author of Article
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS