Record details

Name
    Jehlička, Jaromír
Author of Article
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec