Record details

Name
    Jetel, Ján
Author of Article
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Relationship between hydrogeochemical characteristics of near-surface zone of rock massif and hydrodynamic conditions
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody