Record details

Name
    Jilemnická, Libuše
Author of Article
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    Ilmenite from pegmatites of western moravia
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    P-T conditions of the origin of skarns and the surrounding rocks in the exocontact of the Bajan Obo granite massif, Mongolia
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex