Record details

Name
    Jindra, Jaroslav
Author of Article
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru