Record details

Name
    Jiránek, Jaroslav
Author of Article
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě