Record details

Name
    Jirásek, Jakub, 1978-
Author of Article
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Energetické suroviny Polska
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Jihočeské zlato
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Rudní ložiska Polska
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině