Record details

Name
    Juránek, Jiří
Author of Article
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Vývoj protiinkrustačních opatření pro geotermální zdroje