Record details

Name
    Křížek, Marek, 1974-
Author of Article
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Floodplain and its delimitation
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa