Record details

Name
    Kříbek, Bohdan
Author of Monograph
    Anglická verze webu České geologické služby
    Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
    Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia
    Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
    Conseils et instructions pour la valorisation des haldes des sites d´orpaillage abandonnés
    Environmental-geochemical atlas of the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion. Final Report for 2002
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Geochemical prospecting methods and their environmental applications
    Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
    Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
    Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
    Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
    Webpages of the project Mining and the environment in Africa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Author of Article
    Anhydrite-bearing rocks from the Rožná district (Moldanubian Zone, Czech Republic): High grade metamorphosed exhalite?
    Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt
    The Behavior of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the Hauptdolomit (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbram, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
    Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Deep, subsurface microflora after excavation respiration and biomass and its potential role in degradation of fossil organic matter
    Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia
    Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soil from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
    Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soils from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
    Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
    Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept
    Dust from copper smelters in the Zambian Copperbelt
    Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
    Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    The etent of arsenic and of metal uptake by aboveground tissues of Pteris vittata and Cyperus involucratus growing in copper- and cobalt-rich tailings of the Zambian Copperbelt
    Evaluation of gold sources in waste material after artizanal exploration in Burkina Faso
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemical prospecting methods and their environmental applications
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
    Geochemistry, mineralogy and enviromental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
    Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
    Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachnag tin field (south China)
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
    Grafit a organická geochemie bitumenů
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Paleoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Heavy minerals in the Kafue River sediments, Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
    The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
    Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
    Impact of copper and cobalt mining on the environment in the Zambian Copperbelt
    Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
    Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
    Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview
    Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
    Izotopy síry v sulfidech a sulfátech
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    K-Ar mica/illite and Rb-Sr sphalerite dating and geotectonic setting of Late Variscan and Post-Variscan sulphide and uranium mineralizations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    K/Ar ages of white mica/illites at Late Variscan and post-Variscan sulphide and uranium deposits of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
    Katodová luminiscence karbonátů
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Leaching of metals from copper smelter flue dust (Mufulira, Zambian Copperbelt)
    Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia
    Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district
    Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
    Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
    Mineralogy of primary phases in slags and mattes from the Tsumeb smelter (Namibia)
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
    Mobility and bioaccessibility of inorganic contaminants in soils in the vicinity of copper smelters, Copperbelt, Zambia
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Oragenic Matter in Ore Deposits: From the Genesis to the environmental Issues
    Organic geochemistry and petrology of barren and Mo-Ni-PGE mineralized marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
    Organic mattrer in Paleoproterozoic black shales of the Birimian greenstone belts (Burkina Faso): Environment of deposition and thermal history
    Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shales in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during global Cambrian biological explosion
    Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
    Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
    Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt province, Zambia
    Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt Province, Zambia
    Proterozoic and Paleozoic Metalliferous Events In the Geodynamic Evolution of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Quantification and source of emitted carbon particles in soils and sediments from the downtown Prague exposed areas
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
    The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Soil contamination and health risks associated with former Pb and Zn ore smelting in Kabwe, Zambia
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Thw impact of mining activities on the environment and surface drainage in the Copperbelt, Zambia
    Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Tracing the spatial distribution and mobility of metal/metalloid contaminants in Oxisols in the vicinity of the Nkana copper smelter, Copperbelt province, Zambia
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
    Weathering of fossil organic matter in spoil banks and tips of coal mines: Remediation aspects
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie