Record details

Name
    Kašpar, Jan
Author of Article
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)