Record details

Name
    Kašpar, Pavel
Author of Article
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    České stříbro po Bílé hoře
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Krystalochemie spinelidů
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí