Record details

Name
    Kadlecová, Eva
Author of Monograph
    Jeskyně
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Author of Article
    Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic
    Dětaň
    Fauna
    Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic)
    Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    New record of Early Miocene (MN3a) mammals in the open brown coal pit Merkur,North Bohemia,Czech Republic
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Osteologické nálezy v jeskyních
    Paleontologické nálezy
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    A preliminary report on Paracitellus Eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early miocene of NW Bohemia
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Stop Fri/3:Dětaň
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
    Země a život - třetihory