Record details

Name
    Kalus, Dalibor
Author of Article
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig