Record details

Name
    Kalvoda, Jiří
Author of Monograph
    Mokrá-významná lokalita pro rozpoznání báze visé
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Subcommision on Carboniferous Stratigraphy
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Author of Article
    39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Brunovistulian terrane (Czech Republic, Middle European Variscides) and Lower Carboniferous Paleobiogeography
    Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
    Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander
    Compositional variations and patterns of conodont reworkinging in Late Devonian and Early Carboniferous calciturbidites (Moravia, Czech Republic)
    The conodont extinction at the Middle-Upper Tournaisian boundary
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif)
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Differential subsidence in the Variscan foreland of Moravia, biostratigraphy, facies and conodont reworking in Mississippian gravity-flow carbonate breccias
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the interiecta group and related forms, late Tournaisian to early Viséan (Mississippian).
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Evolution of Eoparastaffella and the Tournaisian-Visean boundary in Mokrá near Brno (Czech Republic)
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    Fauna from the limestones at the Frasnian (Famennian boundary at Mokrá (Devonian, Moravia, Czechoslovakia)
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Flood deposits in a modern oxbow lake (Czech Republic): Sedimentary archive of 25-year old river contamination
    Foraminiferal fauna and climatic oscillations in Late Devonian and Early Carboniferous
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    High-resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Visean (Carboniferous) boundary interval, Mokra quarry, Czech Republic
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Late Devonian - earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late Devonian - Early Carboniferous Foraminiferal Fauna: Zonations, Evolutionary Events, Paleobiogeography and Tectonic Implications
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in South America and Marine Offlap on other Continents
    Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Life strategies during the extension and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Fammenian boundaries in Bohemia and Moravia
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    New Mississippian trilobite association from the Brno vicinity and its significance (Moravian Karst, Czech Republic)
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paleozoic Evolution of the Moravosilesian Basin
    Paleozoic Flysch in the Vqariscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Problems of the Pragian-Emsian Boundary in the Barrandian
    Project INCHEMBIOL Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Series and stage boundaries in the Devonian of Czech Republic
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Spectral reflectance outcrop logging of Lower Devonian ramp carbonates, Barrandian area, Czech Republic; correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Tournasian-Lower Visean Calcareous Foraminifera: Biostratigraphy and Palaeogeography
    Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Upper Devonian-Lower Carboniferous foraminiferal paleobiogeography and Perigondwana terranes at the Baltica-Gondwana interface
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (The Variscan orogeny of the souteastern Bohemian Massif)
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)