Record details

Name
    Kapler, Oldřich
Author of Article
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)