Record details

Name
    Karous, Miloš
Author of Monograph
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    Havlíčkův Brod - Beckovského ulice, vyhledávání míst porušené kanalizace
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
    Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
Author of Article
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Induced polarization time and frequency characteristics
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Presentation of results of the IP field measurements in maps and sections
    Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace