Record details

Name
    Karpíšek, Jindřich
Author of Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Author of Article
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu