Record details

Name
    Kavka, Josef
Author of Article
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS)
    Leksikoneto de la feldspatoid - havaj vulkanajoj
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)