Record details

Name
    Kazda, Ivo, 1932-
Author of Article
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž