Record details

Name
    Khun, Miloslav
Author of Article
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
    Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky