Record details

Name
    Kirchner, Karel, 1951-
Author of Article
    Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Skalní útvary v údolí Kury
    Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Výskyt sufózních tvarů v okolí Vsetína
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese