Record details

Name
    Klápová, Helena
Author of Article
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    K šedesátinám profesora Františka Fediuka
    Korund v krušnohorských eklogitech
    Mechanism of formation of atoll garnet during high-pressure metamorphism
    Metaconglomerates in the Czech part of the Saxothuringikum: a contribution to the Neoproterozoic-Cambrian evolution of the Bohemian Massif
    Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    The refractory nature of carbonate during partial melting of eclogite: evidence from high pressure experiments and natural carbonate-bearing eclogites
    Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů
    Saxothuringian eclogites: their tectonometamorphic evolution (Western Erzgebirge Mts.)
    Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
    Tectono-metamorphic evolution of the saxothyringian eclogites (Central Erzgebirge): a record of superposed nappe tectonics
    Tectonometamorphic evolution of the Klínovec anticline crystalline unit
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian Zone near Jemnice (South Moravia, Bohemian Massif). In Excursion to the Czech Part of Moldanubia
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Vysokotlaké horniny saxothuringika
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika