Record details

Name
    Klapka, Pavel
Author of Monograph
    Česká republika: portréty krajů
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
Author of Article
    Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Repulic after 1990
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    The Footfall of Shopping Centres in Olomouc (Czech Republic): An Application of the Gravity Model
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    Inner Structure of Functionala Region: Theoretical Aspects
    Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
    Inovace v prostoru a čase
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
    Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami?
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions)
    Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
    Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)