Record details

Name
    Klečka, Milan
Author of Article
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Compositional evolution of Nb, Ta-oxide minerals from alkalifeldspar muscovite granites Homolka and Šejby, southern Bohemia, and its comparison with other rare-element granites
    Correlation of Bohemian and Austrian typological studies o f the granitoids of the Moldanubian Pluton
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Early Palaeozoic arc-type magmatism in the Bohemian Massif as revealed by U-Pbzircon internal dating, zircon internal fabrics and whole-rock geochemistry
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemical and petrologic investigation of the Blanice or thogneiss body
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (south Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization
    Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Investigation of ferrodiorite from Černá v Pošumaví
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen)
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Locality No.10: Křížová hora quarry near Vlašim, a pre-Variscan tourmaline-bearing two-mica orthogneiss (Blaník type)
    Main geological factors affecting intensity of radon emana tions
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    Muscovite granite with topas (Homolka type) - an extreme d ifferential in the SW part of Moldanubian pluton central massif (22-23 Veselí n. Lužnicí)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogenesis of granites of the Klenov massif
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Preliminary results of heavy mineral prospection for garne t raw material, Lhenice area (South Bohemia)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Rb - Sr - dating of acid subvolcanic dyke rocks - final magmatic products of the Moldanubian Batholith
    Rb - Sr dating of the topaz - bearing muscovite granite stock Homolka, Moldnubian Batholith
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Study of strongly differentiated muscovite granites (Šejby type) in the Novohradské hory Mts
    Study of the post-magmatic alteration of ilmenite in felsi tic vein subvolcanites from Lásenice in the Jindřichův Hradec region
    Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
    Vyrostlice mikroklinmikroperthitu v žilných horninách od Lásenice (jindřichohradecko)
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Zircon in highly evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator of magma source and petrogenesis
    Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholi th
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu