Record details

Name
    Klener, Jiří
Author of Article
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Rilsko-Rodopský masív
    Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové