Record details

Name
    Klvaňa, Miroslav
Author of Article
    Kadaňská hlinka
    Počátky mapování povrchových dolů
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích