Record details

Name
    Knésl, I.
Author of Monograph
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
Author of Article
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit, Zambia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-, U-) deposit
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    PGE mineralisation of the Bohemian Massif, Czech Republic: An overview
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt