Record details

Name
    Knésl, Juraj
Author of Article
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne