Record details

Name
    Knížek, František
Author of Article
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku