Record details

Name
    Kněžek, Miroslav
Author of Monograph
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Author of Article
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O