Record details

Name
    Knotek, Stanislav
Author of Article
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.