Record details

Name
    Kočárek, M.
Author of Article
    Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
    Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D
    Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách