Record details

Name
    Kočandrle, Jaroslav
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
Author of Article
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"