Record details

Name
    Kořínek, Pavel
Author of Article
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech