Record details

Name
    Kořínek, R.
Author of Monograph
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Author of Article
    Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
    Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013