Record details

Name
    Košťák, Blahoslav
Author of Monograph
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Author of Article
    3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3D monitoring of active tectonic structures
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    An aseismic tectonic movement and implications in case of displacement monitoring in Mountains
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
    Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
    The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Deformacje górotworu jaskini Niedzwiedziej wskutek antropopresji
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation effects in rock massifs and their long-term monitoring
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Deformations in sandstones due to table hill desintegration
    Deformations in sandstones due to table hill disintegration
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evidence of active tectonic movements in Krušné hory Mts. /NW Bohemia/
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses
    Fault dynamics in the Simitli graben (SW Bulgaria) and its monitoring
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Geodynamic effects detected in the Stolowe Góry Mountains investigated originally for gravitational mass movements
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geomechanische Modelle zur Erforschung von Rutschungen
    Inexpensive long-term stability monitoring on railway cuttings in hard rock
    Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Investigations into the mechanism of translational block-type slope movements
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Joint monitoring on a rock face bearing an historical bas-relief
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Monitoring and analysis of rock blocks deformations
    Monitoring and physical model simulation of a complex slope deformation in neovolcanics
    Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network setup
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Monitoring tectonics movements in the Simitli Graben, SW Bulgaria
    Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade
    Monitorowanie deformacji górnej warstwy litosfery na obiektach przyrody nieozywionej w górach stolowych
    Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
    Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
    Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Present Dynamics of a Landslide Process in the Black Sea Coast Region N of Varna /Bulgaria/
    Present dynamics of a landslide process in the Black Sea coast region N of Varna (Bulgaria)
    Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp
    Remarks to prediction and monitoring
    Risk assessment for a high massive rock slope in hard rock
    Rock movement analysis of the monument of inanimate nature table hill - Szczeliniec Wielki
    The role of relative observations in multisegment geodynamic research system in Sudeten
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Small tectonic motion detected with TM71 extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst)
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    The Stability Investigations of the Rock Massif Čertova stěna - Devil's Wall
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia
    Tectonic measurements of recent displacements at the eastern fault of the upper Rhinegraben
    Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
    Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif
    Tectonics and slope movements in the Southern part of Simitli graben and its frame, established by extensometric monitoring
    Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Wspolczesne ruchy masowe Szczelinca Wielkiego
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení s geotermální příchutí
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení v Porýní
    Zkáza města Frank
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře
    Živé zlomy