Record details

Name
    Kožušníková, Alena
Author of Monograph
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Documenta geonica 1996
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Author of Article
    Analysis of rock failure after triaxial testing
    Analysis of rock failure after triaxial testing. Technical note
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
    Changes of permeability of coal in the process of deformation
    Character of coal fracturing in triaxial compression Tests
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
    Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal seams, climate and intranamurian stratigraphical gap in the Upper Silesian Basin
    A comparative study of influence of temperature on granites from India and Czech Republic
    Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
    Determination of Microhardness and Elastic Modulus of Coal Components by Using Indentation Method
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Exkurzní průvodce
    Experiments on rocks under high pressure conditions in GTA 20-32 triaxial press
    Filtration Properties of Discontinuities in Triaxial State of Stress
    Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Gas Permeability Changes in the Rock Specimen during the Triaxial Compression Test
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
    Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Measuring of gas permeability of Coal and clastic sedimentary Rocks at triaxial state of Stress
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Mesoscopic and microscopic intralayer deformation in the Ostrava-Karviná district coal seams: comparison with the results of triaxial compression Tests
    Methods of measurement of gas permeability in the triaxial state of stress
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Multivariate statistical assessment of coal properties
    Natural cokes in the exploration fields Frenštát - East and Čeladná - Krásná
    New Method of testing tensile strength of rocks
    Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Physical and mechanical properties of sediments of coal-rock series
    Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Relation of hydrogen content to lithological characteristics of the Roof Rock of a Coal seam
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: Comparison with the results of triaxial compression tests. Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke
    Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Utilisation of the image analysis method for the detection of the morphological anisotropy of calcite grains in marble
    Utilization of Image Analysis in Herpetology
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
Editor of Monograph
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997
    Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity)
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 2000. Documents of geonics 2000
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1