Record details

Name
    Kobr, Miroslav, 1940-
Author of Article
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)