Record details

Name
    Kodeš, V.
Author of Article
    The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
    Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
    Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
    Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
    Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
    Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
    Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách