Record details

Name
    Kohel, Jaroslav
Author of Article
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Vodní režim antropogenních půd
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi