Record details

Name
    Kolcun, Alexej
Author of Monograph
    Funkcionálne systémy. Učební texty ke kurzu - základy teoretické informatiky
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Ph.D. Workshop 2008. Proceedings
    Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
Author of Article
    μ-FEM analysis in Rock Mechanics
    3D Grid Decompositions and Nonconformity Problem
    3D structured meshes for the FEM
    3D Visibility of 4D Convex Polyhedra
    Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
    An analysis of the stress fields induced by mining with application of parallel high performance computing
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike
    Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti
    An application of large scale mathematical modelling in geomechanics
    Back Analysis for effective design of bolt reinforcement - A case study for design of shaft
    Bresenham´s Regular Mesh Deformation and Angle Criteria
    Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
    Conform Decompositions of Cube
    The evaluation of the thermal behaviour of an underground repository of the spent nuclear fuel
    Generator of 2D and 3D structured meshes for FEM
    Generator of 2D and 3D structured meshes for FEM
    Goldberg-like Decompositions and Voxel Representation of 3D Space
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Influence of a new building construction on sewer tunnel lining durability
    Interactive Computer Graphics in Pre-processing for the Finite Element Analysis
    Interpolácia na štrukturovaných sieťach
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
    Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov
    Konformné 3D štrukturované rozklady
    Konvolučné vyhladzovanie štrukturovaných triangulácií
    Kritérium viditeĺnosti pre konvexné mnohosteny v 4D
    Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
    Large scale parallel FEM computations of far/near stress field changes in rocks
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D
    Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie
    Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
    MKP experimenty s kruhovým otvorom
    Nonconformity problem in 3D Grid decomposition
    Numerické výpočty a geometria
    Obecná rasterizácia úsečky
    Parallel computations of thermo-elasticity benchmark problems: comparison of MPI and OpenMP based program codes
    Problém nekonformity 3D štrukturovaných rozkladov a jeho riešenie
    Prostorové strukturované sítě v MKP
    The Quality of Meshes and FEM Computations
    Regular grids and local grid refinement
    (Semi) regular tetrahedral tilings
    Semiregular Grids in 2D and 3D
    Slightly generalized regular space decompositions
    Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB
    Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
    Tri pohĺady na Bézierovu krivku
    Visibility criterion for planar faces in 4D
    Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych rozkladov 3D priestoru
    Vyplňovanie priestoru štvorstenami
Editor of Monograph
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings