Record details

Name
    Kolesar, Peter
Author of Article
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře