Record details

Name
    Komaško, Alexandr
Author of Article
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Koněpruské růžice nevznikaly pod vodou!
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu