Record details

Name
    Konečný, Vlastimil
Author of Article
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie