Record details

Name
    Kopa, Dušan, 1935-
Author of Article
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách