Record details

Name
    Kopačková, Veronika
Author of Monograph
    Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
    Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Databáze projektu Výběr polygonů na testovací lokalitě-2. etapa. Etapová zpráva za 1. pol. 2006
    Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    Geomorfologická mapa - poušť Sečura
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Integrace moderních metod DPZ&GIS v rámci projektů České geologické služby
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-23
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-21
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-21
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-23
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 23-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-23
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-21
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-21
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-23
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 23-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-23
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-21
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-21
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-23
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 23-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-12
    Landslide susceptibility map - northen part of El Salvador
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
    Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
    Mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
    Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
    Mapa svahové nestability - aglomerace San Salvador
    Mapping the Hazardous Wastes from Mining Activities in the Sokolov Lignite basin, Czech Republic
    PanGeo Geohazard Description for Ostrava
    PanGeo Geohazard Description for Prague
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
    Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
    Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Author of Article
    Air pollution detection using MODIS data
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry to mapping hazardous low-pH material derived from the Sokolov open-pit mine
    Application of Remote Sensing Methods for Evaulation of Geological Hazards in the Northen Part of El Salvador
    An approach for GIS-based statistical landslide susceptibility zonation - with a case study in the northern part of El Salvador
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Building the Information System of Geohazards in Peru
    Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010)
    Changes in Croplands as a Result of Large Scale Mining and the Associated Impact on Food Security Studied Using Time-Series Landsat Images
    Chlorophyll determination in Silver Birch and Scots Pine foliage from heavy metal polluted regions using spectral reflectance data
    Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
    DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
    Detection of multiple stresses in Scots pine growing at post-mining sites using visible to near-infrared spectroscopy
    Determination of lignin content in Norway spruce foliage using NIR spectroscopy and hyperspectral data
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Extrakce geologické informace z dat DPZ
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
    Glacio-meteorological measurements on two glaciers at the northern part of James Ross Island, Antarctica
    HYPSO (HYPERSPECTRAL SOKOLOV): A MULTIDISCIPLINARY HYPERSPECTRAL PROJECT ASSESSING MINING RELATED IMPACTS BY MEANS OF IMAGE SPECTROSCOPY
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Mapa náchylnosti ke svahovým pohybum - kombinovaná úloha pro GIS a DPZ
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Mapping hazardous low-pH material in mining environment: multispectral and hyperspectral aproaches
    Mapping Minerals, Vegetation Health and Change Detection over the Sokolov Lignite Mine Using Multidate Hyperspectral Airborne Imagery
    Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine
    Monitoring Hazardous Wastes Using Space-borne and Ground-based Spectroradiometry
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata
    Sistema de inforación SIG y su aprovechamiento para la evaluación y protección de las aguas termales y minerales
    Slope dependent morphometric analysis as a tool contributing to reconstruction of volcano evolution
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Spectroscopy as a tool for geochemical modeling
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Using Multispectral and Superspectral Satellite Imagery for Mapping Mining Related Contaminated Areas in Sokolov and Karlovy Vary Region, Czech Republic
    Utilization of hyperspectral image optical indices to assess the Norway spruce forest health status
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador)
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve