Record details

Name
    Kopecký, Lubomír
Author of Article
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Basement peculiarities of the Neoidic Ohře rift in N-Bohemia as established from a Study of xenoliths and other geological evidence
    The Čistá ring structure, Czechoslovakia
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Economic potentiality of alkaline rocks and carbonatites of Czechoslovakia
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
    Ještě ke krušnohorskému zlomu
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
    Neglected Data on the Endogenous Origin of Tektite Parent Craters and of Tektites
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
    On the economic importance of alkaline rocks and carbonatites
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
    The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Young alkaline volcanism of the Bohemian Massif