Record details

Name
    Korbelová, Zuzana
Author of Monograph
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Petrography of Lower Cretaceous volcanic and pyroclastics rocks from the Benbow Inlier-West. Preliminary report no. 2
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Pyroclastic rocks from the Bito and Ramble areas: dacitig rheoignimbrite : progress report No. 2
    Rheoignimbrite of the Sommerfield Group, Central Jamaica (Initial report)
    Selected igneous rocks from the Benbow Inlier-West proposed as crushed rock aggregates, Jamaica : progress report
    Vein barite from the Benbow Inlier, Central Jamaica : initial report
Author of Article
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice